"Dom Kultury +" GOKiS Zapolice
Dodane przez administrator dnia Czerwiec 04 2014 13:02:16

Raport z badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zapolice (pobierz pdf)

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach jest beneficjentem programu Dom Kultury + - Inicjatywy lokalne 2014, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Nasz projekt, który nazwaliśmy „Ożyw samego siebie” otrzymał dofinansowanie w wysokości ośmiu tysięcy zł.

Zadanie, które realizowaliśmy od początku maja polegało na przeprowadzeniu diagnozy społecznej, której celem było zidentyfikowanie potrzeb kulturalnych oraz potencjału kulturotwórczego mieszkańców gminy Zapolice.

Naszym partnerem w realizacji tego celu była łódzka Fundacja Rokoko, która jeszcze w czerwcu przy wsparciu pracowników GOKiS i wolontariuszy przeprowadziła badania socjologiczne. Badania te polegały na ankietowaniu mieszkańców oraz przeprowadzeniu siedmiu spotkań focusowych. Równocześnie z badaniami podjęliśmy kilka inicjatyw, które przybliżyły Wam idee projektu oraz pozwoliły uzupełnić wiedzę zebraną za pośrednictwem ankiet.

Otworzyliśmy dla Was naszą placówkę i pytaliśmy jak chcielibyście zagospodarować jej przestrzeń,  tak aby służyła jak najlepiej wszystkim mieszkańcom, wybraliśmy się w teren na rowerach i przeprowadziliśmy z Wami rozmowy, które rejestrowaliśmy i opracowywaliśmy.

Z końcem lipca powstała publikacja podsumowująca te działania. 

W kolejnym etapie dzięki wsparciu finansowemu NCK w kwocie 22 tys. złotych wyłoniliśmy inicjatywy lokalne zgłoszone do projektu.

Obrady Komisji Konkursowej odbyły się 21 lipca 2014 roku.

Komisja w składzie:

Jacek Gralczyk – animator Narodowego Centrum Kultury,

Paweł Perdek – dyrektor GOKiS Zapolice,

Tomasz Polkowski – dyrektor Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli,

Marzena Jaruga – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach,

Tomasz Woźniak – animator GOKiS Zapolice,

stwierdziła, że do konkursu na inicjatywy lokalne „Ożyw Samego Siebie” wpłynęło 6 projektów.

Komisja oceniała projekty według następujących kryteriów:

- integracja i aktywizacja lokalnej społeczności,

- możliwości na dalszą współpracę z GOKiS Zapolice oraz kontynuację projektu w latach następnych,

- budżet projektu.

Po przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń Komisja postanowiła do następnego etapu zakwalifikować następujące projekty:

1. „Łódź św. Urszuli. Warsztaty wikliniarstwa (autor: Agnieszka Stępień).

2. Natura naturalnie! Warsztaty malarstwa akwarelowego w plenerze (autor: Agata Kałużewska)

3. Odkryj i rozwiń swój potencjał (autor: Jadwiga Borkiet).

4. REC Jam SESSIONS. Otwarte granie – żywa muzyka (autor: grupa Jazowe Hordy).

Komisja ze względów formalnych odrzuciła dwa wnioski (jeden wpłynął po terminie określonym w regulaminie, jeden ze względu na koszty niekwalifikowane zawarte w budżecie projektu).

Poniżej znajdziecie bezpośrednie linki do wszystkich działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu "Ożyw samego siebie":

Dzień otwarty w GOKiS Zapolice

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zapolice

Rusza nabór wniosków do konkursu "Ożyw samego siebie"

Inicjatywy lokalne wybrane!

Zapraszamy na warsztaty wikliniarstwa

Spotkanie klubu rozwoju osobistego

Wystartował klub rozwoju!

Zapraszamy na podsumowanie projektu "Ożyw samego siebie"

Rec Jam Session Otwarte Granie - Posłuchaj!

Foto: Koncert Rec Jam Session

Foto: Warsztaty wikliniarstwa

Foto: Wycieczka do Warszawy

Foto: Podsumowanie projektu "Ożyw samego siebie"