Partnerstwo KSOW
Dodane przez administrator dnia Luty 14 2011 09:03:13

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zaprasza lokalnych liderów z terenu działania LGD tj.: członków LGD, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, OSP, lokalnych stowarzyszeń, sołtysów, a także rolników, przedsiębiorców i mieszkańców zainteresowanych tematyką wizyty do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej na teren Stowarzyszenia „LGD – Tygiel Doliny Bugu”, która odbędzie się w dniach 3-5 lipca 2019 r. Program wizyty obejmuje m.in.:  szkolenie prowadzone przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w zakresie wdrażania strategii wielofunduszowych, prezentację projektów turystycznych realizowanych z PROW 2014-2020, wizytę w Ziołowym Zakątku w Korycinach, warsztaty robienia nalewek,  wizytę na szlaku turystycznym oznakowanym przez LGD (Św. Góra Grabarka), wizytę w gospodarstwie sadowniczym oraz spotkanie z lokalnym winiarzem. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lgdpodkowa@gmail.com, składać w siedzibie LGD „Podkowa” bądź zgłaszać drogą telefoniczną (pod nr 519 057 250, 505 751 577, 505 672 309). Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach otwarcia biura tj. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, przez minimum 2 tygodnie, aż do momentu wyczerpania liczby miejsc. O zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe studyjnym decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przewidujemy udział 50 osób. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze stowarzyszenia.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu

 

Operacja pn.: Wymiana dobrych praktyk pomiędzy mieszkańcami LGD „Podkowa” a Stowarzyszeniem „LGD – Tygiel Doliny Bugu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Instytucja  Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl